Norsk English

Joleverkstad

Mølster

07.12.2014 12.00 til 15.00

Velkomen til aktivitetsdag.

Den årlege joleverkstaden er ein kjekk møteplass for både born og vaksne, og aktivitetane er mange. Me vil halda på dei tradisjonelle innslaga som baking, sying, teikning, korgfletting og anna papirarbeid, rulling av honningljos m.m. , og det vert nye oppgåver.

Alt er godt tilrettelagt. Det er høve å kjøpa kaffi og lappar.

Museumsbutikken er open, her kan du finna fine jolegåver.