Norsk English

Open dag på Nesheimstunet

Nesheimstunet

28.09.2014 12:00 til 15:00

Fyrstkommande sundag inviterer Voss folkemuseum til open dag på Nesheimstunet. Det er fritt tilgjenge, og dei fleste husa vil vera opne for publikum.

Voss folkemuseum kjøpte Nesheimstunet i 1970. Tunet ligg litt for seg sjølv i nordenden av Lønavatnet, og dei tretten bygningane på tunet står der dei stod då garden var i drift.

I 1977 gav museet ut eit hefte om Nesheimstunet, skrive av den framståande bygningshistorikaren Arne Berg. Heftet kjem no i ny utgåve, med fleire bilete og meir spanande formgjeving. Heftet vert å få kjøpt sundag.

Det er nokre år sidan det var faste opningstider der, så dette er eit sjeldant høve til å koma inn i bygningane. Det vert enkel servering dei timane tunet er ope.