Norsk English

Linda Eide: Voss i hundre !

Gamlekinoen

25.11.2017 17.00 til 19.00

Linda Eide presenterer 100 års lokalsoge på 100 minutt.

Voss folkemuseum vart skipa i 1917, og me har invitert Linda Eide til å halda eit foredrag/kåseri om viktige hendingar frå denne hundreårsperioden. Det heile går føre seg i Gamlekinoen, og saman med utvalde gjestar vil ho gje oss ein historietime heilt utanom det vanlege.

Velkomen til jubileumsframsyning i Gamlekinoen, laurdag 25. november, 17.00.

>>> Billettar finn du her