Lars Osa 150 år

Ei stor jubileumsutstilling laga i samband Osa året.

I 2010 var det 150 år sidan kunstnar og spelemann Lars Osa - og 100 år sidan spelemann og fiolinist Sigbjørn Bernhoft Osa vart fødde.

Lars Osa voks opp i Osa i Hardanger, og alt som sytten-åring var han ein etterspurd  spelemann. Kunstmålarutdanninga si fekk i Kristiania, København og Paris.

Fleire av storverka hans var med i utstillinga m.a. Hjå Faderen og Eit menneske, begge med klar sosial tendens. Men det var i dei nasjonale motiva han fyrst og fremst fann seg sjølv  - og i portretta. Her låg den eigentlege livsgjerninga hans, særleg etter at han meir bevisst begynte å ta opp den nasjonale linja både i måleriet, musikken og i kyrkjekunsten. Osa var åndsfrisk og arbeidsfør til det siste, difor spenner arbeida hans seg over eit langt tidsro.

Utstillinga laga av Brita Tveite, Voss Folkemuseum, i samarbeid med Katrine, Liv og Tone Bernhoft Osa 

 

Flere bilder

  • Atelieet frå Sæveli
  • Strandalen kirke
  • Sotteseng
  • Kvinneportrett
  • På kyrkjebakken
  • Bykle kyrkje