Sjekk det håret

Ei vandreutstilling med tilhøyrande nettside.

Utstillinga set fokus på kva håret betyr og kva folk gjer med håret - på ulike stader til ulike tider.

Hovudmål: Gje elevane ei oppleving av kor viktig håret er når det gjeld identitet og tilhøyrigheit.

Flere bilder

  • Håranalyse i mikroskopet
  • Den hårfagre læraren
  • Lyttestasjon