2013

Strilagjenta

Jenny Arnesen og andre føregangskvinner

I høve stemmerettsjubileet, har Voss folkemuseum laga ei utstilling om kvinner som var aktive i likestillingsarbeidet på Voss. Dette var hardtarbeidande, radikale og varmhjarta kvinner.

På sporet av ei ny tid

På sporet av ei ny tid

Ei utstilling om korleis jernbanen endra Voss

rike-ragna

"Eventyr og segner i veven"

Voss folkemuseum syner ei stor biletvevutstilling v/Liv Ystaas og Berly Thue. I 1967 gjekk dei på kurs i biletvev, og begge fekk interesse for teknikken. Sidan då har