2014

Christian Herheim

Bygdefotograf Christian Herheim

Sommaren 1945 var Voss eit anna samfunn enn tidlegare. Dei fem krigsåra hadde prega bygda. Spesielt i bygdesenteret Vossevangen var dei fysiske skadane store.

03 pilegrim

"Bot og bedring"

Ei utstilling om pilegrimsreiser som religiøs bot i mellomalderen.

01 Kvitanosi

"Condoren på Kvitanosi"

Dramaet kring det tyske flyet som styrta på Kvitanosi i 1942 er no vorte vandreutstilling. Utstillinga står på Mølster til 23. mars 2014.