Barneskule

Opplegga er tilpassa ulike alderstrinn og læringsmål.

mmm

Fruktdessert

Kosthald og matstell

Kva åt dei i gamle dagar? Det får elevar i 6. klasse vita meir om på Mølster.

Tægerkorg

Tægerbinding

Mål:  

- gje elevane innsyn i ein teknikk som har vore så genial at ingen har klart å forbetra han

- få elevane til å forstå kor oppfinnsame tidlegare

korg

Dekor på tre og tekstil

 Når me ser noko fint, har me pengar så me kan kjøpa det. Det kunne dei ikkje i gamle dagar - dei måtte laga det sjølve.

resultat

Primstaven

Elevane skal læra om dei gamle merkedagane, om symbola som vart brukte, kva helgenar som er knytte til symbola, og kva lokale gjeremål som er knytte til dagane.