Fast utstilling

Den faste utstillinga på Voss folkemuseum er under ombygging og venta opna i 2020.

Utstillinga vil lik den førre vere bygd opp kring dei rike samlingane på Voss folkemuseum. Men med meir bruk av ny teknologi på formidligsfeltet.

Karveskurd er namnet på treskjering med geometriske motiv, og karveskurd er svært utbreidd på Vestlandet og langs kysten nord - og sørover. Geometriske mønster finn ein òg i åklede og prydsaum.

I utstillinga viser me mange vakre bringklutar. Mønstera er gjerne åttebladroser, krossar og ruter av ulikt slag.

Perlebelta vart berre brukte til høgtid og fest. Dei lange stråperlene, som var dei gjevaste, kom i handelen i 1755.

Både belte og bringklut er knytte til område med renessanseprega draktskikk - som på Voss.

Den nye utstillinga vil trekke dei historiske linjene opp mot vår tid.

Flere bilder

  • Høvel Foto Turid Solstad
  • Bringklutar i kiste
  • Ljosaforkle og belte Foto: Turid Solstad
  • 014 bringklut
  • Belte
  • 006 bringklut
  • 016 bringklut
  • Bringklut